• Ik ree een stukje met me scooter ging ik even 15min boodschappen doen Ik kikte mijn scooter kwam een Brad geur en rook uit me koplamp gedeelte daarna deed me verlichting het niet wat is het probleem kan iemand me met spoed helpe

    Gesteld op 8-2-2019 om 00:20 in forum Sym Mio 50 Misbruik melden
    • misschien dat de gelijkrichter kortsluiting heeft gemaakt op de ijzeren plaat in de koplamp unit. Die ijzeren plaat kan gloeiend heet worden. De gelijkrichter / spanningsregelaar is waarschijnlijk stuk, dan branden de lampjes ook door! Geantwoord op 8-2-2019 om 16:07

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info