• Misschien een hele domme vraag, maar het plateau van mijn platenspeler gaat niet draaien. Iemand een idee wat ik fout doe? Hij staat wel op Phone, maar verder gebeurd er niets.

    Gesteld op 20-2-2016 om 14:52 in forum Soundmaster PL900 Misbruik melden
    • Niet echt een idee ik heb het probleem niet voorgehad maar ik weet dat ik aanvankelijk niet gezien had dat de arm van de platendraaier geblokkeerd was voor het transport misschien heeft dat er iets mee te maken. Zou kunnen dat als de arm niet vrij is het plateau niet draait waarschijnlijk een stom antwoord maar je weet maar nooit Geantwoord op 20-2-2016 om 16:45

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info