• Sinds enige tijd werkt wifi niet meer op de laptop. Kan het zijn dat we die aan kunnen zetten.

  Gesteld op 19-10-2016 om 19:13 in forum Sony vaio Misbruik melden
  • Op mijn VAIO zet je WiFi en Bluetooth aan via het desbetreffende icoon in de taakbalk. Het is een blauw vierkant met daarin 2 witte pijltjes die in horizontale tegenovergestelde richting wijzen.
   Geantwoord op 19-10-2016 om 22:37

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden
  • Bij onze vario kan je de wifi in en uit schakelen aan de voorkant van de laptop naast de gleuf van de sd kaart.


   Geantwoord op 27-10-2016 om 18:00

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info