• Een opgenomen programma ziet er goed uit op mijn (16:9) TV. TV-type staat ook op 16:9.
    Als ik dit programma naar DVD dub en vervolgens de DVD afspeel dan heb ik boven en onder zwarte banden (en dus vervormd beeld). Hoe kan ik dat verhelpen?

    Gesteld op 19-10-2010 om 13:30 in forum Sony RDR-HX750 Misbruik melden
    • Op mijn sony hx825 kan ik alleen 16:9 beeld dubben op een -dvd/rw en niet op een +dvd/rw dit staat overigens ook ergens in de handleiding.grtjes Kees Geantwoord op 10-11-2011 om 20:49

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info