• ik heb op de sony DVD recorder RDR-HX950 een programma van de TV opgenomen (op een DVD dus). Ik kan hem alleen maar afspelen op de Sony recorder en op andere DVD spelers lukt dat niet. Wat doe ik verkeerd? j.a.polfliet@versatel.nl

    Gesteld op 15-10-2009 om 12:23 in forum Sony RDR-HX750 Misbruik melden
    • Een zelfgebrande DVD moet afgesloten worden, anders kan hij niet op een andere DVD-speler draaien. Dat moet in het brandprogramma (bv Nero) gebeuren. Dus kijk in het manual van de brander software. Bij de Sony heet dat finaliseren, zie blz 43.
      Geantwoord op 26-7-2010 om 15:40

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info