• mijn camera DSC-HX400V geeft een melding; E6310
  wat moet ik doen?

  Gesteld op 25-10-2015 om 18:35 in forum Sony DSC-HX400V Misbruik melden
  • Is een foutcode die in veel Sony camera's voorkomt, zo ook bij mij (E62:10, stabiliteitsstoring)
   Gebruiksaanwijzing geeft geen melding van foutcodes dus ook geen oplossingen.
   Van gebruikers kreeg ik het advies alle instellingen van de camera terug te zetten naar beginwaarden (fabrieksinstellingen) en de camera daarna opnieuw op te starten maar bij mij leverde dat helaas niets op. Ondanks dat, en de hinderlijke knipperende foutcode in beeld, maakt de camera wél gewoon mooie opnamen. Reparaties zijn, buiten de garantietermijn, volgens de vakhandel erg kostbaar. Te denken aan al snel de helft van de aankoopprijs. Ik zou zeggen: als de camera goede opnamen blijft maken, blijf er dan gewoon van genieten. Maar het blijft natuurlijk wel jammer dat Sony deze "kwaal" kennelijk niet onder de knie krijgt en er ook geen oplossingen voor aandraagt. Succes!


   Geantwoord op 25-10-2015 om 22:25

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • customersupport.be-nl@eu.sony.com
   Comentaar van vorige gelezen.Mijn antwoord hierop is Probeer u vraag te stellen op bovenstaande site bij mij hebben ze altyd goede repliek gegeven Geantwoord op 26-10-2015 om 11:27

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Lees mijn antwoord van 10-2-2019 onder Home > Beeld > Digitale Camera > Sony > DSC-HX400V (URL op GebruikersHandleiding : www.gebruikershandleiding.com/Sony-DSC-HX400V/819430/antwoord.html) of kijk op Klik op deze LINK... Geantwoord op 10-2-2019 om 09:55

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info