Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/107
Pagina verder
Sony Corporation Printed in Malaysia
http://www.sony.net/
2-594-460-14(1)
©2005 Sony Corporation
DVD Home Theatre System
Operating Instructions
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Weet iemand of ik een logitech bluetooth audio adapter op deze sony homecinemaset
  DAV-1X kan aansluiten? Gesteld op 1-5-2020 om 11:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een Sony dvd homethertre systeem dav - X1 ik wil daar nu cd in doen maar hij pakt hem niet mijn zoon heeft op zijn eigen kamer ook een dvd en die pakt hij wel Gesteld op 2-7-2019 om 22:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De CD lade open op commando maar gaat daarna weer automatisch open.Wat kan hierbij aan de hand zijn? Gesteld op 12-3-2019 om 19:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het kost de laatste tijd steeds meer moeite om een dvd af te spelen. Soms lukt het na twee, drie, vier keer invoeren, soms helemaal niet.
  Is upgraden een mogelijkheid voor deze set en kun je dat zelf doen of gaat dit via Sony?

  Gesteld op 20-3-2015 om 23:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Bij mij precies hetzelfde.
   Zoveel ergernis ,dat ik alles met usb-stick doe.
   upgraden is mogelijk,wel ingewikkeld.
   Zie google Geantwoord op 21-3-2015 om 12:19

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony DAV-X1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony DAV-X1 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,61 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info