• Hoe kan ik mijn afstandsbediening van Ziggo Horizon configureren met mijn TV van Philips 40PFK6550/12 zodat ik maar één afstandsbediening hoef te gebruiken?

    Gesteld op 3-12-2015 om 16:57 in forum Software Misbruik melden
    • houd de av knop en de onderste volume knop tegelijkertijd ingedrukt totdat de tv knop oplicht, laat dan los en voer de code 5129 in en druk dan op de tv knop richtend op de tv maar houd deze dan ingedrukt totdat de tv uitgaat, zodra de tv uitgaat laat het knopje los. LET OP; laatste stap is noodzakelijk namelijk; weer de av knop en onderste volumeknop ingedrukt houden totdat de tv knopje knippert en dan loslaten. Als deze laaste stap niet uitgevoerd word zal de afstandsbediening het ingestelde niet onthouden. Geantwoord op 12-2-2016 om 15:10

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info