Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/18
Pagina verder
Inhoudsopgave
1. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID .................................................................... 77
2. GEBRUIK WAARVOOR DE KOELKAST IS BESTEMD ....................................................... 77
3. INSTALLATIE EN AANSLUITING ......................................................................................... 78
3.1 De keuze van de juiste plaats ....................................................................................................................... 78
3.2 Plaatsing en waterpas zetten van het apparaat ............................................................................................ 78
3.3 Elektrische aansluiting .................................................................................................................................. 78
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT ................................................................................. 79
4.1 FAB 28 .......................................................................................................................................................... 79
4.2 FAB 30 – FA311X/XS – FAB310X/XS .......................................................................................................... 79
4.3 FAB 32 .......................................................................................................................................................... 80
4.4 Rekken .......................................................................................................................................................... 80
4.5 Flessenrek ..................................................................................................................................................... 80
4.6 Afvoer van het dooiwater van de koelruimte ................................................................................................. 80
4.7 Fruit- en groentelade ..................................................................................................................................... 80
4.8 Balkonvakjes en bakjes in de deur ................................................................................................................ 80
4.9 Kaasbakje ..................................................................................................................................................... 81
4.10 Binnenverlichting ......................................................................................................................................... 81
4.11 Ventilator (alleen op bepaalde modellen) .................................................................................................... 81
5. PLAATSING VAN HET VOEDSEL IN DE KOELRUIMTE ..................................................... 82
6. REGELING EN KEUZE VAN DE KOELTEMPERATUUR ..................................................... 82
7. REGELING EN KEUZE VAN DE KOELTEMPERATUUR IN HET VRIESGEDEELTE ......... 83
7.1 Koelkast zonder schakelaar voor intensieve koeling .................................................................................... 83
7.2 Koelkast met schakelaar voor intensieve koeling ......................................................................................... 83
7.3 Koelkast met schakelaar voor intensief diepvriezen en ventilatiesysteem. ...................................................83
7.4 Koelkast met snel invriezen functie: FAB32 .................................................................................................. 83
8. HET INVRIEZEN VAN VOEDSEL ......................................................................................... 85
8.1 Conservering van het diepvriesvoedsel ........................................................................................................ 85
8.2 Ontdooien van diepvriesvoedsel ................................................................................................................... 86
8.3 IJsblokjes maken ........................................................................................................................................... 86
9. ONDERHOUD EN REINIGEN ............................................................................................... 87
9.1 Ontdooien van de koelruimte ........................................................................................................................ 87
9.2 Ontdooien van de vriesruimte ....................................................................................................................... 87
9.3 Reinigen van de koelkast .............................................................................................................................. 87
9.4 Uitschakelen van de koelkast ........................................................................................................................ 87
9.5 Praktische wenken om energie te besparen. ................................................................................................ 88
9.6 Werkingsgeluiden .......................................................................................................................................... 88
9.7 Opsporen en verhelpen van mogelijke defecten tijdens het gebruik ............................................................. 88
9.8 Vervanging van het lampje in de koelkast ..................................................................................................... 88
10. LEIDRAAD VOOR HET OPSPOREN VAN DE PROBLEMEN ............................................ 89
75
AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER: deze bevatten advies voor het gebruik, de beschrijving van
de bedieningen en de correcte handelingen van de reiniging en het onderhoud van het toestel.
AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATEUR: deze zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus
die de installatie, de indienststelling en de keuring van het toestel moet uitvoeren.
Meer productinformatie is beschikbaar op www.smeg.com
@
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • op welke stand moet de knop in de koelkast staan om koelkast en diepvries aan te zetten. De diepvries is apart en staat boven op de koelkast Gesteld op 22-5-2022 om 20:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn Smeg koel-vries combinatie geeft error 13 (Fab32lbl13). Ik kan hier helaas niets over terugvinden in de handleiding. Heeft iemand hier informatie over? Alvast bedankt. Gesteld op 8-5-2022 om 09:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De koelkast geeft een hard geluid, alsof er een klopboor in zit. Daarnaast foutmelding E4, wat betekent dat? Gesteld op 26-7-2021 om 15:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Koelkast schoongemaak
  Maar af en toe gaat hij piepen
  maar de deur is dicht wat moet ik doen
  Waar kan ik de piep stopzetten Gesteld op 28-5-2020 om 11:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Koelkast schoongemaak
  Maar af en toegaat hij piepen
  maar de deur is dicht wat moet ik doen Gesteld op 28-5-2020 om 11:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • nieuwe koelkast diepvries combinatie fab32rp1, gisteren gekregen, vriesgedeelte werkt niet, koeldeel wel
  blijft knipperend cijfer 0 te zien, Gesteld op 6-12-2016 om 10:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe stel ik de temperatuur in van mijn smeg?
  Ik gebruik hem voor de eerste keer
  Gesteld op 31-12-2014 om 21:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Smeg FAB32 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Smeg FAB32 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,72 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Smeg FAB32

Smeg FAB32 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 18 pagina's

Smeg FAB32 Gebruiksaanwijzing - English - 18 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info