Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/18
Pagina verder
Table of Contents
1. SAFETY PRECAUTIONS ......................................................................................................23
2. INTENDED USE OF THE REFRIGERATOR .........................................................................23
3. INSTALLATION AND CONNECTION ....................................................................................24
3.1 Choosing the site ...........................................................................................................................................24
3.2 Positioning and levelling the appliance ..........................................................................................................24
3.3 Electrical connection ......................................................................................................................................24
4. PRODUCT DESCRIPTION ....................................................................................................25
4.1 FAB 28 ...........................................................................................................................................................25
4.2 FAB 30 – FA311X/XS – FAB310X/XS ...........................................................................................................25
4.3 FAB 32 ...........................................................................................................................................................26
4.4 Shelves ..........................................................................................................................................................26
4.5 Bottle shelf .....................................................................................................................................................26
4.6 Refrigerator compartment defrosting water drain ..........................................................................................26
4.7 Fruit and vegetable box .................................................................................................................................26
4.8 Door shelves and containers .........................................................................................................................26
4.9 Cheese box ....................................................................................................................................................27
4.10 Inside lighting ...............................................................................................................................................27
4.11 Fan (on some models only) .........................................................................................................................27
5. ARRANGING FOODS INSIDE THE REFRIGERATOR COMPARTMENT ............................28
6. SETTING AND SELECTING THE OPERATING TEMPERATURE .......................................28
7. SETTING AND SELECTING THE FREEZER COMPARTMENT OPERATING TEMPERA-
TURE .....................................................................................................................................29
7.1 Refrigerator without intensive cooling switch .................................................................................................29
7.2 Refrigerator with intensive cooling switch ......................................................................................................29
7.3 Refrigerator with intensive freezing switch and cooling system. ....................................................................29
7.4 Refrigerator with rapid freezing function FAB32 ............................................................................................29
8. FREEZING FOODS ...............................................................................................................31
8.1 Storing frozen foods .......................................................................................................................................31
8.2 Thawing frozen foods ....................................................................................................................................32
8.3 Making ice-cubes ...........................................................................................................................................32
9. MAINTENANCE AND CLEANING .........................................................................................33
9.1 Defrosting the refrigerator compartment ........................................................................................................33
9.2 Defrosting the freezer ....................................................................................................................................33
9.3 Cleaning the refrigerator ................................................................................................................................33
9.4 Switching off the refrigerator ..........................................................................................................................33
9.5 Practical advice for saving energy .................................................................................................................34
9.6 Operating noise .............................................................................................................................................34
9.7 Identifying and Dealing with Malfunctions ......................................................................................................34
9.8 Changing the inside light bulb ........................................................................................................................34
10. TROUBLESHOOTING GUIDE .............................................................................................35
21
INSTRUCTIONS FOR THE USER: these instructions contain user recommendations, description of the
commands and the correct procedures for cleaning and maintenance of the appliance.
INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER: these are intended for the qualified technician who must
install the appliance, set it functioning and carry out an inspection test.
Further information about the products can be found at www.smeg.com
@
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • op welke stand moet de knop in de koelkast staan om koelkast en diepvries aan te zetten. De diepvries is apart en staat boven op de koelkast Gesteld op 22-5-2022 om 20:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn Smeg koel-vries combinatie geeft error 13 (Fab32lbl13). Ik kan hier helaas niets over terugvinden in de handleiding. Heeft iemand hier informatie over? Alvast bedankt. Gesteld op 8-5-2022 om 09:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De koelkast geeft een hard geluid, alsof er een klopboor in zit. Daarnaast foutmelding E4, wat betekent dat? Gesteld op 26-7-2021 om 15:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Koelkast schoongemaak
  Maar af en toe gaat hij piepen
  maar de deur is dicht wat moet ik doen
  Waar kan ik de piep stopzetten Gesteld op 28-5-2020 om 11:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Koelkast schoongemaak
  Maar af en toegaat hij piepen
  maar de deur is dicht wat moet ik doen Gesteld op 28-5-2020 om 11:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • nieuwe koelkast diepvries combinatie fab32rp1, gisteren gekregen, vriesgedeelte werkt niet, koeldeel wel
  blijft knipperend cijfer 0 te zien, Gesteld op 6-12-2016 om 10:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe stel ik de temperatuur in van mijn smeg?
  Ik gebruik hem voor de eerste keer
  Gesteld op 31-12-2014 om 21:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Smeg FAB32 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Smeg FAB32 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Smeg FAB32

Smeg FAB32 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 18 pagina's

Smeg FAB32 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 18 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info