• wij vragen ons af waar ik de vioce mail kan uitschakelen want hij blokkeerd verschillende dingen en die wil ik graaggebruiken

    Gesteld op 31-10-2014 om 19:11 in forum Telefoon Smartphone Misbruik melden
    • Betreft het een voicemail van de telefoon? Zo ja, dan kunt u het beste in de handleiding kijken. U geeft niet aan om welk merk en type het gaat, dus kan ik u ook niet vertellen welke handleiding u nodig heeft.

      Betreft het voicemail via de provider? Dan kunt u het beste met de provider contact opnemen (of inloggen bij uw provider voor uw instellingen via internet). Geantwoord op 18-11-2014 om 12:19

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info