• van ziggo hebben we een tijd geleden de router 54g ontvangen.
    Nu hebben we heel vaak geen verbinding, moet het netwerkadres worden gezocht of worden we tijdens een verbinding er gewoon af gegooid met de mededeling "geen netwerk binnen bereik" Elke dag wel 3 tot 4 keer alles re-setten vind ik niet echt handig en werkt zeer frustrerend.
    Met ziggo heb ik ook al een aantal keren gebeld en die wijzen me door naar sitecom. Het signaal van ziggo is goed alleen de router werkt dus niet naar behoren.

    Gesteld op 27-4-2010 om 10:53 in forum Sitecom wireless network router 54g Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info