• Waarom zijn de tabbladen blanco als ik inlog? Kan de instellingen niet aanpassen. Browser is Chrome.

  Gesteld op 27-5-2015 om 00:00 in forum Sitecom WL-183 Misbruik melden
  • Het ontbreken van de opties in het routermenu komt door de combinatie van een oud routermenu en nieuwe browser. Hiervoor zijn twee oplossingen:
   1) Gebruik een oudere browser, zoals bv. Firefox 3: Klik op deze LINK
   2) Gebruik de compatibiliteitsweergave van Internet Explorer: Klik op deze LINK

   Vriendelijke groet,
   Maarten
   Sitecom Webcare Geantwoord op 27-5-2015 om 09:06

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info