Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/43
Pagina verder
DC-229
ADSL2+ Modem/Router
-Annex B-
User Manual
Version: 1.0
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb een DC-229v2001 uitsluitend als modem gekocht.
  Soms wordt echter ook het woord ROUTER gebruikt.
  Is dat onjuist of moet de router uiteengezet worden om alleen een bridge te realiseren? Zo ja, hoe moet dat en waar staat dat? Gesteld op 12-7-2016 om 14:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • In principe kunt u gewoon de ADSL kabel in de grijze poort steken en een LAN kabel naar uw PC of router in de gele LAN poort; het moet dan direct werken.

   Het enige wat u kan aanpassen kwa routing functie in dit model is de DHCP server uitzetten; u dient dan echter een statisch IP adres in te stellen op het aangesloten apparaat.

   Mocht het nog niet werken, neem dan even contact met ons op:

   1. Ga naar www.sitecomlearningcentre.com
   2. Voer je productcode en versienummer in
   3. Klik op een willekeurige 'Veelgestelde vraag'
   4. Scroll naar het einde van de veelgestelde vraag (mogelijk moet je eerst naar de volgende pagina gaan)
   5. Klik op de link voor persoonlijk contact

   Met vriendelijke groet,


   Sitecom Webcare
   Geantwoord op 12-7-2016 om 15:26

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sitecom DC-229 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sitecom DC-229 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 3,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info