• Ik heb een DC-229v2001 uitsluitend als modem gekocht.
  Soms wordt echter ook het woord ROUTER gebruikt.
  Is dat onjuist of moet de router uiteengezet worden om alleen een bridge te realiseren? Zo ja, hoe moet dat en waar staat dat?

  Gesteld op 12-7-2016 om 14:23 in forum Sitecom DC-229 Misbruik melden
  • In principe kunt u gewoon de ADSL kabel in de grijze poort steken en een LAN kabel naar uw PC of router in de gele LAN poort; het moet dan direct werken.

   Het enige wat u kan aanpassen kwa routing functie in dit model is de DHCP server uitzetten; u dient dan echter een statisch IP adres in te stellen op het aangesloten apparaat.

   Mocht het nog niet werken, neem dan even contact met ons op:

   1. Ga naar www.sitecomlearningcentre.com
   2. Voer je productcode en versienummer in
   3. Klik op een willekeurige 'Veelgestelde vraag'
   4. Scroll naar het einde van de veelgestelde vraag (mogelijk moet je eerst naar de volgende pagina gaan)
   5. Klik op de link voor persoonlijk contact

   Met vriendelijke groet,


   Sitecom Webcare
   Geantwoord op 12-7-2016 om 15:26

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info