• Mijn melk schuimer werkt niet meer naar behoren. App is net 1 maand oud. Alles wel goed schoon gemaakt. Wat kan het zijn

  Gesteld op 3-2-2019 om 19:38 in forum Silvercrest Espresso apparaat Misbruik melden
  • Ik heb precies hetzelfde probleem. Apparaat is twee maanden oud en de melkopschuimer doet het niet. Alle onderdelen worden elke keer na gebruik schoongemaakt maar toch schuimt het melk niet. Geantwoord op 24-7-2019 om 22:02

   Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden
  • Ik heb helaas hetzelfde probleem, hier staat niks over in de handleiding. Melk schuimt niet meer op en het apparaat piept als er opgeschuimd wordt. Alle onderdelen zijn gereinigd en terug bevestigd. Geantwoord op 19-8-2019 om 19:21

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info