• Sigma BC 7.16 ATS geeft geen snelheid meer aan. De Computer geeft aan dat is het signaal zoekt. De batterij van de magneet teller vervanger. Contactpunten computer gepoetst. Magneet hoger gehangen. Apparaat is 1 jaar oud. Allemaal geen resultaat. Wat nu?

    Gesteld op 8-3-2020 om 12:43 in forum Sigma BC 7.16 ATS Misbruik melden
    • Ook de punten op de fietshouder gepoetst? Eens nakijken of de batterij goed is geplaatst en zorgen dat de afstand tussen lezers op het wiel dicht genoeg bij elkaar staan.
      Als dat niet lukt zal je contact moeten nemen met de verkoper. Komt dat niet goed, zoek dan de gegevens van Sigma (Nederland) op via internet. Zij geven een zeer goede service, wat ik zelf heb ervaren. Geantwoord op 8-3-2020 om 13:34

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info