• Waarvoor is de scan mode op de fietscomputer?
  Moet die aan of uit staan?

  Gesteld op 15-5-2018 om 17:32 in forum Sigma BC 7.16 ATS Misbruik melden
  • Hallo, hier de oplossing voor uw vraag. Wanneer deze op off staat dan krijgt u de snelheid op de fietscomputer terwijl u rijdt. Wanneer deze op "on" staat dan geeft uw fietscomputer gedurende enkele seconden afwisselend snellheid, uur en nog enkele parameters. Ik heb het al eens gebruikt, maar persoonlijk ben ik hiervan geen voorstander en staat deze bij mij altijd op "off".

   Aub Geantwoord op 15-5-2018 om 19:01

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info