• mijn ATS 7.16 geeft geen snelheid indicatie meer aan. Ik heb de batterijen al vervangen, maar helaas hij doet het niet.

    Gesteld op 23-10-2017 om 15:53 in forum Sigma BC 7.16 ATS Misbruik melden
    • Hey, Geen aangifte van snelheid meer? Kijk eens na of de sensoren dicht genoeg bij elkaar staan. Een tweede mogelijke oplossing (want ik heb dat probleem ook gehad) is het eens goed schoonvegen van de twee contactpinnetjes op het losse gedeelte. Geantwoord op 24-10-2017 om 07:09

      Waardeer dit antwoord (33) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info