• Ik heb de combimagnetron HF859
  Het lampje is kapot, waar zit het verborgen, kan het nergens vinden???????

  Gesteld op 21-2-2015 om 15:05 in forum Siemens Combi magnetron oven Misbruik melden
  • Je hebt een inbouw apparaat. Verwijder de bovenste en onderste lange strip (deze werkt met kliksysteem). In de bovenste opening zie een vierkante deksel ,hieronder zit je lamp.
   Draai de 4 schroeven los (2 boven en twee onder) en trek de oven naar voren. Nu kun je bij het vierkante deksel en de lamp daaronder vervangen.
   In omgekeerde volgorde monteren.

   Mvg clangaddin Geantwoord op 9-7-2015 om 14:41

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info