• Ik heb een gegaste telefoon, De taal hierop is nu Pools.
  Ik wil het veranderen naar het nederlands
  Maar hoe?
  Mijn type telefoon is eenGigaset 850

  Gesteld op 12-2-2018 om 15:28 in forum Siemens gigaset a58h Misbruik melden
  • Zie ook pag.48 van de handleiding maar het gaat als volgt:
   Menu->Instellingen->Handset->Taal
   Taal selecteren en op ok drukken.
   Toest met hoorn en rondje lang indrukken.

   U heeft een onbegrijpelijke taal, die kan gereset worden:
   Menu en de toetsen 7, 3 en 2 na elkaar indrukken
   De juiste taal selecteren en op ok drukken
   Geantwoord op 20-2-2018 om 11:07

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info