• Ik heb een gegaste telefoon, De taal hierop is nu Pools.
  Ik wil het veranderen naar het nederlands
  Maar hoe?
  Mijn type telefoon is eenGigaset 850

  Gesteld op 12-2-2018 om 15:28 in forum Siemens gigaset a58h Misbruik melden
  • Zie ook pag.48 van de handleiding maar het gaat als volgt:
   Menu->Instellingen->Handset->Taal
   Taal selecteren en op ok drukken.
   Toest met hoorn en rondje lang indrukken.

   U heeft een onbegrijpelijke taal, die kan gereset worden:
   Menu en de toetsen 7, 3 en 2 na elkaar indrukken
   De juiste taal selecteren en op ok drukken
   Geantwoord op 20-2-2018 om 11:07

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info