• Gigaset A585 trio.
  Na een stroomstoring in een elektriciteitshuisje buiten ons huis doen alle drie de telefoons niets meer. BASIS blijft knipperen op alle drie de telefoons.
  Graag uw hulp.

  Gesteld op 16-1-2017 om 17:07 in forum Siemens gigaset a58h Misbruik melden
  • U kunt het volgende proberen.
   Waarschijnlijk maakt u gebruik van de telefoonaansluiting op uw modem.
   In dat geval schakelt u zeker 10 minuten
   1) de stroom van het modem uit
   2) de stroom uit van de telefoonladers
   3) verwijdert u de batterijen uit de telefoons
   Na 10 minuten (of langer) schakelt u de stroom weer in van het modem + de laders en plaatst de batterijen weer in de telefoons.
   Mogelijk is uw probleem nu verholpen. Bestaat het probleem nog steeds, dan modem (laten) controleren. Misschien is een buur bereid om uw basisstation met telefoon op zijn/haar modem aan te sluiten om te zien of deze nog werkt. Geantwoord op 16-1-2017 om 18:20

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info