• Het telefoonnummer dat mij heeft gebeld en beantwoord wil ik graag terug bellen

  Gesteld op 13-7-2016 om 12:54 in forum Siemens gigaset a58h Misbruik melden
  • Dat is heel eenvoudig.
   1] Druk op de knop boven de speaker (platte knop met horizontaal streepje aan de linker kant)
   - Je ziet nu het nummer als het goed is.
   2] Druk op de knop met de groene hoorn of op de speaker.
   - Je belt nu het nummer terug dat jou heeft gebeld.

   Opmerking:
   Als het hier een geheim nummer betreft dan kan je die persoon NIET terug bellen. Geantwoord op 13-7-2016 om 13:06

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info