• Het telefoonnummer dat mij heeft gebeld en beantwoord wil ik graag terug bellen

  Gesteld op 13-7-2016 om 12:54 in forum Siemens gigaset a58h Misbruik melden
  • Dat is heel eenvoudig.
   1] Druk op de knop boven de speaker (platte knop met horizontaal streepje aan de linker kant)
   - Je ziet nu het nummer als het goed is.
   2] Druk op de knop met de groene hoorn of op de speaker.
   - Je belt nu het nummer terug dat jou heeft gebeld.

   Opmerking:
   Als het hier een geheim nummer betreft dan kan je die persoon NIET terug bellen. Geantwoord op 13-7-2016 om 13:06

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info