• Siemnens WMN16T3471.
  Ik wil een wollen trui koud wassen. Bij het wol programma staat " Wol ,handwas 30 graden ".
  Hoe kan ik die graden op 0 zetten ?

  Gesteld op 11-2-2019 om 17:54 in forum Siemens WMN16T3471 - IQ 500 Misbruik melden
  • Ik heb dus dezelfde machine en ben ook teleurgesteld dat de temperatuur niet per programma is in te stellen. Mijn oude Siemens van ruim 12 jaar oud kon dat namelijk wel. Wat de vraag betreft, is alleen spoelen met wasmiddel een oplossing? Geantwoord op 25-7-2019 om 11:59

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info