• wij hebben een SIEMENS WMN16T3471 wasmachine gekocht wat is het verschil tussen de programma keuze Hygiene 60 Graden en Katoen 60 graden wij willen de juiste programma keuze voor handdoeken

    Gesteld op 10-7-2018 om 12:11 in forum Siemens WMN16T3471 - IQ 500 Misbruik melden
    • Dit is nu een vraag die laat zien hoe vaag de aanwijzingen over de wasprogramma's zijn. Het verschil, als dat er al is tussen "katoen 60 graden" en "hygiëne" is minimaal. Het programma voor katoen duurt 2 uur en 3 kwartier, maar hoelang "hygiëne" duurt, wordt niet vermeld. Wel dat er meer water aan te pas komt en dat er meer wordt gespoeld. Dat is alles. Voor mensen die allergisch zijn voor zeepmiddelresten, is "hygiëne" wellicht het aangewezen programma.
      Als ik voor aankoop had geweten over deze vage programma's, had ik een ander merk gekozen. Geantwoord op 10-7-2018 om 16:45

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info