Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/52
Pagina verder
Register
your
product
online
e
ns-home.com/welcome
siemens-home.com/welcome
QO :DVPDFKLQH
*HEUXLNVDDQZLM]LQJHQLQVWDOODWLHYRRUVFKULIW
Washing machine
WM16W672NL
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • ik heb vanmorgen een bericht gezonden aan siemens over het sleuteltje en de vreemde tekst en hoe ik dat kan oplossen. ik heb morgen mijn oven hard nodig. met vriendelijk groet Gesteld op 16-4-2021 om 12:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • er staat een sleuteltje hoe kan ik die verwijderen de taal is vreemd en kan ik niet lezen. ik kom niet meer in menu. ik moet de oven morgen kunnen gebruiken Gesteld op 16-4-2021 om 10:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • welke toets dient ingedrukt te worden voor de spoelstop in te schakelen
  wasmachine type IQ700- 9kg Gesteld op 5-4-2021 om 13:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • deur gaat niet open maar bij een programma starten hoor je hem wel weer inschakelen maar niet open aanhet eind Gesteld op 4-4-2021 om 09:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wasmachine i is tijdens hoofdwas uitgevallen , hoe kan men manueel de wasmachine openen ? Gesteld op 24-3-2021 om 15:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ons wasmachine Siemens IQ700, met reservoir voor wasmiddel en -verzachter ( +/- halve litter) neemt geen wasverzachter meer op, reservoir zit vol, maar neemt niets op of geeft het niet af. Wasmiddel denk ik wel dat hij opneemt. Alles schoongemaakt en zo ver mogelijk open geblazen. Verder open gaat niet, alles is proper.
  Iemand een voorstel?? Gesteld op 7-3-2021 om 23:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe vervang ik de toevoerslang van de Siemens WM16W672NL - iQ700 wasmachine en met name het stuk aan de binnenkant van de wasmachine. alle electra en 2 kleine water slangetjes zijn al los maar krijg het niet los uit de wasmachine. Gesteld op 19-2-2021 om 10:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe vervang ik de toevoerslang van de Siemens WM16W672NL - iQ700 wasmachine en met name het stuk aan de binnenkant van de wasmachine. alle electra en 2 kleine water slangetjes zijn al los maar krijg het niet los uit de wasmachine.


  Gesteld op 19-2-2021 om 10:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wat betekent de melding E29? Na de toevoer van water bij het begin van de wasbeurt gaat het wassen gewoon verder en de foutmelding verdwijnt. Gesteld op 25-1-2021 om 10:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een e 18 storing. De wasmachine is midden in het programma gestopt. Wegpompen water doet het niet. Reageert nergens meer op. Wat kan ik doen? Machine is nog geen jaar oud. Gesteld op 5-1-2021 om 13:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Beste
  Ik heb een Siemens iq700 extra classe. Machine begint water te nemen bij de start van het programma en na 1 minuut stopt dit. We hebben het filtertje in de aqua nagekeken.
  Danku Gesteld op 5-1-2021 om 11:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Siemens WM16W672NL - iQ700 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Siemens WM16W672NL - iQ700 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,06 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info