• Waarom kan ik bij een gemiste oproep niet zien wie er heeft gebeld. Wanneer je nu te laat bent bij het opnemen krijg je de voicmail te zien. Aan bieder is trouwens KPN, misschien heeft het daar iets mee te maken

  Gesteld op 1-12-2018 om 11:39 in forum Siemens Gigaset E310 Misbruik melden
  • als het goed is krijgt u gewoon een telefoon nr te zien. ( behalve de anonieme bellers "0000000000" )Komt deze voor in uw persoonlijke opgeslagen telefoonlijst met naam, dan krijgt u automatisch de naam te zien.
   De voicemail komt pas in actie wanneer de beller lang gewacht heeft tot er opgenomen wordt.
   De duur hangt af van uw persoonlijke wens en voicemail instelling. Geantwoord op 1-12-2018 om 15:15

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info