• Ondanks het langdurig indrukken van de aanmeld/paging toets op het basisstation van mijn gigaset A 580, nadat ik op de handset de vereiste handelingen hebt gedaan, blijft de handset toch steeds aangeven dat ik de registratiemodus moet inschakelen. Wat is er mis of doe ik verkeerd?

  Gesteld op 3-4-2014 om 16:07 in forum Siemens Gigaset A580 Misbruik melden
  • Vaak help even kort één van de batterijen eruit.

   Dan dien je (ook) WEL de PIN-code in te voeren,
   maar loopt het aanmelden vaak probleemloos.

   Suc6 Geantwoord op 30-5-2014 om 15:05

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info