• Heb de telefoon opgeladen en datum en tijd erin gezet maar hij doet niet bellen

  Gesteld op 27-10-2021 om 16:59 in forum Siemens Gigaset A400A Misbruik melden
  • Om te kunnen bellen en gebeld worden dient de telefoonstekker correct te zijn aangesloten op het modem.
   Als dat het geval is en u hoort toch niet de continutoon voor buitenlijn, nadat u kort op rode toets heeft gedrukt? Dan is er meer aan de hand.
   Verder kan ik ook niets adviseren, daarvoor is de conflict omschrijving te summier...
   Excuus daarvoor,
   groet,
   Hans Geantwoord op 29-10-2021 om 11:41

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info