• Gigaset A 400/A400A. Gigaset blijft knipperen Basisstation, wanneer ik probeer te resetten , vraagt hij niet om de pincode, en geeft aan aanmelden mislukt. Wie kan mij helpen.
  vr.gr Gerrie

  Gesteld op 11-7-2020 om 14:39 in forum Siemens Gigaset A400A Misbruik melden
  • Indien op alle aanwezige handsets "Basis" knippert,
   lijkt het alsof de netvoeding van uw basisstation defect is.

   Dit test u als volgt:
   Pak een handset en schakel deze uit door langdurig op de Verbreektoets (Rode hoorn) te drukken.
   Als handset uitgeschakeld is, plaatst u de handset dan op het basisstation alsof u hem wilt laden.
   De handset zou nu na enige seconden wachten vanzelf dienen te gaan.
   Geeft handset geen reactie? Dan is de netvoeding defect van het basisstation.

   Gaat handset wel vanzelf aan na enige seconden?
   Dan kunt u uw basisstation als volgt voorzien van een fabriek reset:

   De basis reset!

   1. Onderbreekt de netspanning.
   2. Druk de Paging/oproeptoets op het basisstation in en houd deze ingedrukt. ". )))".
   3. Plaats de connector terug zodat basisstation weer spanning krijgt.
   5. Houd nog steeds de Paging/oproep toets vast voor 15 seconden.
   Nu is het basisstation volledig teruggezet naar fabrieksinstellingen, de pincode is weer 0000.
   Alle opgenomen welkomstboodschappen en ingekomen berichten zijn verwijdert, de contacten
   in de handsets zijn nog steeds aanwezig.

   Nu dient u de handsets opnieuw aan te melden, dit gaat als volgt:
   1.
   Via de handset gaat u naar menu - navigeer naar "instellingen" toets "OK" navigeer naar "Handset" toets "OK" navigeer naar "HS Aanmelden". Handset vraagt om Pin. Deze is nu: 0000. Nog niet op OK drukken!!
   2.
   Druk nu de Oproep/Paging toets in voor 4 seconden. ". )))".
   Of enige knop op basisstation indien geen antwoordapparaat aanwezig op basisstation.
   3.
   Druk nu op "OK" op de handset. Het basisstation en de handset zoeken elkaar.
   Aanmelding gelukt betekend "Veel plezier met bellen, alle aanwezige handsets worden op gelijke wijze aangemeld.

   M.v.g.
   Hans.
   Geantwoord op 12-7-2020 om 11:57

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info