• wat moet ik doen als er "zoek basisstation" op de display staat

    Gesteld op 13-10-2011 om 22:50 in forum Siemens GIGASET 4000 COMFORT Misbruik melden
    • Ik heb dit probleem ook. Het leek een keer goed te gaan nadat ik het toestel voor twee maanden niet gebruikt had. Dit duurde ongeveer 30 minuten waarna de melding "Zoek Basisstation" weer verscheen. Hierna nog velen malen geprobeerd maar zonder succes.

      Heeft er iemand overigens nog een reactie gehad? Ik zie wel een aantal redelijk recente vragen maar helemaal geen antwoorden. Geantwoord op 21-11-2012 om 18:46

      Waardeer dit antwoord (11) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info