Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/64
Pagina verder
LC-39LE650E/V
LC-39LE651E/K/V
LC-39LU651E
LC-39LE652E/V
LC-39LM652E/V
LC-39LK652E
LC-39LX652E
LC-39LE654E/V
LCD COLOUR TELEVISION
LCD-FARBFERNSEHGERÄT
TÉLÉVISEUR COULEUR À ÉCRAN
CRISTAUX LIQUIDES (LCD)
TELEVISORE A COLORI LCD
LCD-KLEURENTELEVISIE
TELEVISIÓN EN COLOR LCD
TELEVISOR DE CRISTAL LÍQUIDO
OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
MANUALE DI ISTRUZIONI
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE OPERAÇÃO
ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAISITALIANO
NEDERLANDS
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
NET+
LC-50LE650E/V
LC-50LE651E/K/V
LC-50LU651E
LC-50LE652E/V
LC-50LM652E
LC-50LK652E
LC-50LX652E
LC-50LE654E/V
LC-60LE651E/K
LC-60LU651E
LC-60LE652E
LC-60LM652E
LC-60LK652E
LC-60LX652E
LC-60LE654E
TINS-F675WJN1
Printed in Poland
Gedruckt in Polen
Imprimé en Pologne
Stampato in Polonia
Gedrukt in Polen
Impreso en Polonia
Impresso na Polónia
PIN
13P09-PL-NG
SHARP CORPORATION
http://www.sharp.eu
Sharp Electronics Europe Ltd.
4 Furzeground Way, Stockley Park
Uxbridge, Middlesex, UB11 1EZ, UK
OPERATION MANUAL / BEDIENUNGSANLEITUNG / MODE D'EMPLOI / MANUALE DI ISTRUZIONI /
GEBRUIKSAANWIJZING / MANUAL DE INSTRUCCIONES / MANUAL DE OPERAÇÃO
LC-39LE650E-V / LC-50LE650E-V
LC-39LE651E -K-V / LC-50LE651E-K-V / LC-60LE651E-K
LC-39LE652E / LC-50LE652E-V / LC-60LE652E
LC-39LE654E / LC-50LE654E-V / LC-60LE654E
F675WJN1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sharp LC-39LE650V bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sharp LC-39LE650V in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 22,51 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info