• We hebben sinds kort een ruis op de koptelefoon die aan gesloten is op de tv en soms valt hij ineens weg.
  De koptelefoon is nog geen half jaar oud en we zijn er zuinig op .
  De afstand tussen tv en bed is 3 meter dus daar kan het ook niet aan liggen.
  Wat kan de oorzaak zijn?
  handre@ziggo.nl

  Gesteld op 12-12-2013 om 20:20 in forum Sennheiser rs 170 Misbruik melden
  • Het geluidsniveau van de TV moet voldoende hoog zijn. Indien de Sennheiser het geluid te veel moet versterken, krijg je ruis. Dit was toch het probleem dat ik had. Toestel wat harder zetten en geluid op Sennheiser dimmen. Totaal geen ruis meer. Geantwoord op 22-12-2013 om 10:22

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info