• hoeveel bar gaat er in de voor en achterband van de agm scooter

  Gesteld op 4-10-2017 om 17:30 in forum Voertuig Scooter Misbruik melden
  • De banden spanning moet zijn : voor 250 Kpa Achter 250 Kpa
   Beste heer/mevrouw,
   Ik heb de gehele Handleiding gekopieerd maar vraag mij niet hoe ik er aan ben gekomen :
   zoeken en nog eens zoeken.
   Ik wil U deze per mail opsturen maar dan moet ik een mail adres hebben en dan nog is de vraag of ik het wel kan. Ik doe zoiets nooit als 76 jarige maar ik wil het wel eens proberen.
   Groetjes Jean Cleber. Geantwoord op 4-10-2017 om 18:17

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info