• MET INSTELLEN NA DE TIJD SLECHT IN EEN FLITES L1 TE ZIEN DAN NAAR EEN UO MET ERONDER EEN 1, 2 OF 3 UREN GREFRUSTEERD BEZIG GEWEEST MAAR KRIJG HEM NIET OP NEDERLANDS MN BLOEDDRUK WAS AL HOOG, NU HELEMAAL. OPLOSSING ?

    Gesteld op 3-12-2022 om 11:33 in forum Sanitas SBM 52 Misbruik melden
    • Ik kreeg hem (zoals in de handleiding omschreven) op L0 (dus geen taal en geen spraakbegeleiding) maar na uitschakeling en herstart van het apparaat begon ie weer Frans te tateren. Geantwoord op 5-2-2024 om 18:57

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info