Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
SBM 46
F ) C
Tensiomètre
Mode d’emploi ................................................................2-13
O )
Bloeddrukmeter
Gebruiksaanwijzing ........................................................14-25
D C
Blutdruckmessgerät
Gebrauchsanweisung ....................................................26-38
I C
Misuratore di pressione
Istruzioni per l’uso .........................................................39-50
Electromagnetic Compatibility Information .............................51-54
Service-Hotline:
)
Tél. : 0 220 081 03
O
Tel.: 0 202 008 466
C
Tel.: 044 200 1140
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Bloeddrukmeter sbm 46 bouwt geen druk op en geeft dan de melding E 3 aan maar dat klopt niet want heb het meerdere malen probeert Gesteld op 26-4-2021 om 18:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De bld.m.geeft steeds error 6 aan en stopt dan met meten Gesteld op 26-11-2020 om 11:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn meter blijft steeds E3 geven, ik kan geen metingen doen.
  Manchet losser, strakker gemaakt, nieuwe batterijen maar niets helpt.
  Kunnen jullie mij aub helpen? Gesteld op 7-8-2019 om 15:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • sanitas sbm 46 (no:651.75) de bloeddrukmeter blijf de druk op bouwen hij stop even op 170 dan gaat de teller weer op 0 terwijl de druk er nog op staat .
  daar bouwt het weer druk op. wat kan dat zijn???? Gesteld op 24-6-2018 om 13:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wanneer ik mijn bloeddruk wil meten krijg ik de E3 melding. Ik heb hem strakker en losser gedaan. Helpt niet. Hij start met oppompen maar gaat veel te snel, getallen lopen maar langzaam op en dan stopt de meter en krijg ik E3 melding Gesteld op 22-10-2017 om 11:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Heeft u al een oplossing voor dit gekregen. Mijn meter blijft dit ook steeds doen. Kan geen metingen doen, het blijft steeds E3 geven Geantwoord op 7-8-2019 om 15:20

   Waardeer dit antwoord (22)Misbruik melden
 • Bloeddruk meter SYSTEEM geeft aan 185 mmHg en DIA 95 mmHg m 21 hardslag 62 wat betekend m 21 Gesteld op 15-8-2017 om 09:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sanitas SBM 46 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sanitas SBM 46 in de taal/talen: Deutsch, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 6,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info