• Wanneer ik mijn bloeddruk wil meten krijg ik de E3 melding. Ik heb hem strakker en losser gedaan. Helpt niet. Hij start met oppompen maar gaat veel te snel, getallen lopen maar langzaam op en dan stopt de meter en krijg ik E3 melding

    Gesteld op 22-10-2017 om 11:18 in forum Sanitas SBM 46 Misbruik melden
    • Heeft u al een oplossing voor dit gekregen. Mijn meter blijft dit ook steeds doen. Kan geen metingen doen, het blijft steeds E3 geven Geantwoord op 7-8-2019 om 15:20

      Waardeer dit antwoord (103) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info