• Sanitas sas 75 ontvangen. De tijd staat er echter al in, maar deze klopt niet. Nu wil ik de tijd graag goed zetten, maar ik kan nergens vinden waar en hoe dit moet. Hoe kan ik mijn tijd correct in de sanitas sas 75 zetten?

    Gesteld op 30-5-2016 om 16:42 in forum Sanitas SAS 75 Misbruik melden
    • Download the app "HealthCoach" op je smartphone. Zet bluetooth aan. Druk net zo lang op de activeerknop van je sas 75 tot je synch. krijgt. dan gaat hij je apparaten synchroniseren.
      Geantwoord op 9-1-2017 om 21:15

      Waardeer dit antwoord (14) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info