• Hoe kom ik in menu voor beeld en geluid instellingen

  Gesteld op 25-9-2018 om 23:25 in forum Samsung LCD TV Misbruik melden
  • Is dit smart-tv? Gebruik je een box (bv Horizon van Ziggo).?
   Voor algemene instellingen druk op [menu] en volg de (sub)menu's. Druk op [ok] om te kiezen.
   Per zender zijn er ook andere instellingen mogelijk.
   Druk [ok] en er verschijnt een rol-menu. Met de toetsen omhoog en omlaag beweegt het menu of een andere regel wordt helderder. Druk dan [ok] en de instelling wordt actief of er volgt een volgend sub-menu. Op deze manier vindt ik de ondertiteling voor ZDF.
   PS. vermeld ook het merk en typeaanduiding van het toestel. De fabrikanten kiezen per model standaard telkens een andere wijze of menu. Geantwoord op 27-9-2018 om 13:18

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info