• Mijn type (RS7528THCSL) staat er niet tussen waar kan ik de Nederlandse handleiding hiervoor vinden.

    Gesteld op 7-6-2017 om 14:07 in forum Samsung Koelkast Misbruik melden
    • Dit type heb ik ook sinds gisteren. Ik heb ook geen specifieke handleiding hierbij gekregen, wel een algemene, maar daar staat heel weinig in. Heeft u intussen al wat meer gegevens en heeft u ook zo'n losse bak waar bovenin 2 ijsklontjesvakken zitten die je om kunt "kiepen" ? Ik weet niet hoe dit werkt?? Staa deze bak los in het vriesgedeelte of moet deze aangesloten worden op waterkraan?? Graag uw reactie Geantwoord op 21-7-2017 om 15:01

      Waardeer dit antwoord (8) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info