• telefoon gaat niet over als iemand belt en gaat direct over naar bericht niet bereikbaar.

  Gesteld op 27-8-2014 om 20:27 in forum Samsung Smartphone Misbruik melden
  • Heb je de SIMcode ingevoerd?

   Bij aankoop van SM-G7102 onlangs gekocht, moest de Simkaart geknipt worden, ik ben nu de code kwijt en heb hetzelfde probleem. De instellingen passen zich aan en als ik gebled wordt, krijgt men een automatisch antwoord apparaat?

   Wanneer ik de batterij en Simkaart even verwijder dan herzetten de instellingen zich weer en ben ik bereikbaar? Geantwoord op 28-8-2014 om 13:48

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info