• ik ben in het bezit van een Samsung YP-Z5s. Vanmorgen deed hij het nog. Vanmiddag wou iok wat muziek er op zetten mar hij deed niks meer. probeerde te ressetten maar dat deed ook niks. Als ik hem op het luchtnet aanslootm begon er een signaal te knipperen, ook dat doe hij niet meer

    Gesteld op 2-1-2013 om 15:14 in forum Samsung YP-Z5F Misbruik melden
    • heb identiek hetzelfde voor sinds een paar weken. Volgens mij is hij gewoon versleten... gemaakt om maar een paar jaar mee te gaan... Samsung is bucht Geantwoord op 5-1-2013 om 23:01

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info