• hallo wij kunnen niet naar de library? hij geeft ook aan HHD of HDD niet gereed wie kan mij helpen

    Gesteld op 4-1-2017 om 10:16 in forum Samsung SMT-C7140 Misbruik melden
    • Recorder uitschakelen mede door schakelaartje links aan de achter kant v recorder dat geeft beste resultaat!! Na paar min schakelaartje weer om zetten, je kan dat paar keer hethalen mocht het niet gelijk lukken of met de afstand eerst proberen recorder aan en uit maar lukt dat niet dan schakelaartje achter kant uit en na enige min weer om zetten dat helpt zeker weten ik heb ook dit gehad maar lees ook ff het boekje staat het ook in of via internet / google of via ziggo info .. succes Geantwoord op 4-1-2017 om 11:58

      Waardeer dit antwoord (14) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info