• beste, ik gebruik mijn S4 tab nogal in zetel of bed. Dit houdt dus in dat de onderkant van de tablet onder mijn buikje komt te zitten en dus ook de home en andere software knoppen. Bestaat er een oplossing om deze knoppen bovenaan het scherm te laten verschijnen ?

    Gesteld op 25-2-2019 om 22:51 in forum Samsung SM-T530 - GALAXY Tab 4 Misbruik melden
    • als je de tablet helemaal draait,komen de aan/uit knop,en de rest bovenaan te zitten.alleen de vaste die aan de zijkant zitten,blijven dan onderaan.maar die gebruik je practisch niet.succes Geantwoord op 26-2-2019 om 08:01

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info