• Foto's van Samsung galaxy tab 10 naar pc exporteren

  Gesteld op 22-9-2016 om 21:23 in forum Samsung SM-T530 - GALAXY Tab 4 Misbruik melden
  • Gewoon het kabeltje waarmee je anders de tablet oplaad nemen (uit de stekker getrokken). De grote USB in je laptop steken en de kleine in je tablet steken.
   Op je tablet naar de plaats gaan waar de foto's staan die je wilt importeren naar je laptop.
   Op je laptop naar de "verkenner" gaan en daar "afbeeldingen openen"
   Nu de foto's importeren
   Geantwoord op 28-9-2016 om 18:34

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info