Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/482
Pagina verder
LCD TV
LE26S8
LE32S8
LE37S8
LE40S8
LE46S8
Owners Instructions
Before operating the unit,
please read this manual thoroughly,
and retain it for future reference.
ON-SCREEN MENUS
PC DISPLAY
PICTURE IN PICTURE (PIP)
TELETEXT
BN68-01177B-01
Register your product at www.samsung.com/global/register
Record your Model and Serial number here for future reference.
▪ Model _______________ ▪ Serial No. _______________
BN68-01177B-01L12-Cover.indd 1 2007-03-07 �� 5:48:36
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • mijn tv gaat niet aan, het lichtje knippert alsof hij in standby mode is, en vervolgens na 10+ min gaat hij wel aan. maar soms duurt het een stuk langer dan 10min.

  heeft iemand het zelfde probleem? en weet misschien iemand of ik er wat aan kan doen ?

  ik dank u vriendelijk alvast Gesteld op 28-9-2010 om 11:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ik denk je moet de tv snel verkopen voor dat i helemaal niet aan kan,want dat had ik ook en heb ik hem aan iemand voor 150 verkocht en de geene heeft me later gebeld en zei dat de tv heef ie weggegooit want hij wil niet meer werken
   groetjes hdidan Geantwoord op 10-3-2011 om 17:19

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung LE40S8 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung LE40S8 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanôl, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Português als bijlage per email.

De handleiding is 72,28 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info