Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/152
Pagina verder
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register
2.1CH Blu-ray™
Home Entertainment System
user manual
HT-H4200R
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik zou graag de handleiding van de Samsung HT-H4200R in het Nederlands willen hebben.
  Gesteld op 13-9-2015 om 11:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg steeds FAN NG melding blue ray speler valt dan uit wat kan ik hier aan doen Gesteld op 25-5-2015 om 23:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil graag een Nederlandse handleiding voor het type HT-H4200R/EN Home Cinema Gesteld op 10-2-2015 om 16:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Samsung HT-H4200R gekocht, alle aansluitingen enz. ging prima met behulp van bijgeleverde handleiding. Ik heb alleen en groot probleem waar ik niet uit kom.

   Kan iemand mij stapsgewijs uitleggen hoe ik FM zenders vast kan zetten onder de nummers van de afstandsbediening, b.v. onder het knopje 1 NPO1, onder knopje 2 NPO2, onder knopje 6 Q-Music enz. enz. Ik ben al een hele tijd aan het stoeien maar kom hier niet uit.

   Bij voorbaat dank voor jullie hulp. Geantwoord op 26-2-2015 om 11:36

   Waardeer dit antwoord (14)Misbruik melden
 • Ik wil graag radiozenders vast zetten in het systeem, ik weet hoe je onthoud. Maar hoe moet je ze terug vinden? Gesteld op 30-12-2014 om 15:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Taal voor instellingen staat nu op Grieks we willen dat veranderen naar Engels of Nederlands. Hoe moeten we dat doen? Gesteld op 2-12-2014 om 10:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ga naar www.gebruikershandlieding.com/Samsung-HT-H4200R/preview-handleiding-609631.html#afl En dan vertalen nederlands ,rechts boven in de zelde balk blijven. Geantwoord op 8-12-2014 om 15:22

   Waardeer dit antwoord (6)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung HT-H4200R bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung HT-H4200R in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 42,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info