• Ik wil graag een Nederlandse handleiding voor het type HT-H4200R/EN Home Cinema

  Gesteld op 10-2-2015 om 16:35 in forum Samsung HT-H4200R Misbruik melden
  • Samsung HT-H4200R gekocht, alle aansluitingen enz. ging prima met behulp van bijgeleverde handleiding. Ik heb alleen en groot probleem waar ik niet uit kom.

   Kan iemand mij stapsgewijs uitleggen hoe ik FM zenders vast kan zetten onder de nummers van de afstandsbediening, b.v. onder het knopje 1 NPO1, onder knopje 2 NPO2, onder knopje 6 Q-Music enz. enz. Ik ben al een hele tijd aan het stoeien maar kom hier niet uit.

   Bij voorbaat dank voor jullie hulp. Geantwoord op 26-2-2015 om 11:36

   Waardeer dit antwoord (14) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info