• kun je,bij de gear s3 frontier, zoals bij de IWacht, ook de wijzerplaat met een polsbeweging activeren?

  Gesteld op 4-9-2019 om 11:22 in forum Samsung Gear S3 - SM-R760 Misbruik melden
  • via instellingen naar geavanceerd dan wake-up op AAN.
   hier staat dat de pols de horloge moet optillen, als ik de pols draai om op de horloge te kijken, verschijnt de wijzerplaat.
   Ik heb nog wel in gesteld dat de wijzerplaat uit staat, zodat. in geen gebruik het donker is en stroom spaart.
   Geantwoord op 4-1-2020 om 10:52

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info