• Ik heb een "voice assistant" actief op mijn Galaxy a5 2017. Krijg in slecht gesproken Nederlands de actie die ik wil uitvoeren gemeld en dan " no". Daarna " value 0".
    Dit ontstond toen een gesprek werd afgesloten ( zonder probleem) . Verder gebruik is vergrendeld??
    Er kan niets meer mee. Lukte wel het toestel uit te zetten, maar reageert niet op ingevoerde code. Dan volgt gesproken tekst : " unlock No" wat nu??

    Gesteld op 6-10-2020 om 09:04 in forum Samsung Galaxy A5 2017 - SM-A520F Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info